Vacature voorman onderhoudsschilder

Voor Knaapen Planmatig Onderhoud b.v. zoeken wij, wegens uitbreiding, per direct een ervaren Voorman onderhoudsschilder uit Eindhoven e.o.

KPO

Doel van de functie

Aansturen cq. uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden binnen de daarvoor gestelde tijd en gewenste kwaliteit.

Wat verwachten wij

• Voortgezet Schilder (SPOS) met aanvullende trainingen op schildersvakgebied en voormanfunctie.
• 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie
• Kennis (aantoonbaar) hout-, betonrot herstel
• Kennis van branche specifieke producten en materialen
• Rijbewijs B en eigen vervoer
• Basisveiligheid (VCA)
• Bedrijfshulpverlening.

Taken en resultaten

Juiste en tijdige uitvoering onderhoudswerkzaamheden

Volgens planning en geldende richtlijnen en kwaliteitseisen werkzaamheden (laten) uitvoeren m.b.t. het onderhouden van woningen en gebouwen (bijv. schilderwerk aan houten, stalen en betonnen onderdelen, kitten, houtrotreparatie en betonreparatie).
Anderen instrueren, corrigeren en begeleiden wanneer afwijking dreigt of is gesignaleerd.
Op correcte en juiste wijze administreren en registreren van verrichte werkzaamheden, verbruikte materialen en gewerkte uren.

Beheersing veiligheid en gezondheid

Op een volgens de geldende VCA**-normering veilige manier werken, zowel voor zichzelf als voor naaste collega’s, personeel van onderaannemers en bewoners. Juist dragen cq. gebruiken van ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen.

Beheersing planning en kwaliteit project

Bewaken en indien nodig bijsturen van kwaliteit, uren en voortgang van één of meerdere projecten tegelijk. Eigen medewerkers en inleners van duidelijke instructies voorzien, aansturen en eventuele issues oplossen. Eventuele (te verwachten) afwijkingen ten opzichte van planning/werkbeschrijving bespreken met de Uitvoerder/Projectleider en in samenspraak zoeken naar een passende oplossing. Signaleren van materiaalbehoefte en deze tijdig en efficiënt bestellen bij de Uitvoerder/Projectleider. Signaleren van meer-/minderwerk, registreren van hiertoe benutte manuren en materialen en dit opnemen met de Uitvoerder/Projectleider. Verrichten van (eind)opleveringen, verzamelen van opleverpunten en zorgdragen voor tijdige afwikkeling hiervan.

Verantwoorde omgang met bedrijfsmiddelen

Zorgdragen voor het zelf, maar ook door anderen, correct toepassen en opbergen van materialen. Hetzelfde geldt voor verantwoord omgaan met en onderhouden van machines en gereedschappen. Anderen corrigeren wanneer zij niet correct handelen.

Juist uitdragen van de bedrijfsfilosofie

Actief uitdragen en bewaken van de bedrijfsfilosofie en medewerkers inspireren dit gedrag
te volgen. Op een klantvriendelijke en heldere wijze communiceren met bewoners, vertegenwoordigers van de opdrachtgever en met personeel van onderaannemers (o.b.v. de Gedragscode KnaapenGroep). Projectobject opgeruimd en netjes achterlaten.

hoofdfoto-kpo

Wat bieden wij

  • Een goed salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden (conform Cao schilders);
  • Een uitdagende, informele en prettige werkomgeving binnen een groeiend bedrijf;
  • Een unieke bedrijfsfilosofie;
  • Mogelijkheid tot het volgen van cursussen, opleidingen en een loopbaanplan.

Geïnteresseerd?

Dan ontvangen wij graag je sollicitatie met uitgebreide CV als bijlage! Je kunt je sollicitatie sturen naar solliciteren@knaapen.nl of neem voor meer informatie contact op met Maartje van Kester, tel: 06 – 105 969 54.

Vacature voorman onderhoudsschilder